Endless Waltz (1995) Endoresu warutsu

Endless Waltz 1995 Endoresu warutsu Watch Online
Endless Waltz 1995 Endoresu warutsu Movie Watch Online
Released: October 07, 1995
Runtime: 1h 42min
Genres: Biography, Drama, Music
Countries: Japan
Language: Japanese
Director: Kôji Wakamatsu
Also known as: Endless Waltz.
Actors: Leona Hirota, Kou Machida, Haruko Sagara, Masato Furuoya, Hideo Murota, Shirô Sano, Tomoko Aihara, Keiji Haino, Kazuo 'Gaira' Komizu, Ryûshi Mizukami, Asuka Momose, Teruto Soejima, Homei Yanagawa, Yokoyama Yoshihiro.

Description: Koji Wakamatsu's biopic about a Japanese free jazz/improvisation saxophonist named Kaoru Abe.

0 Comments