Beauty Evil Rose (1992)

Beauty Evil Rose 1992 Watch Online
Beauty Evil Rose 1992 Movie Watch Online
Released: September 11, 1992
Runtime: 1h 30min
Genres: Horror
Countries: Taiwan, Hong Kong
Language: Mandarin, Cantonese
Director: Wah-Chuen Lam
Also known as: Beauty Evil Rose, Se jiang II zhi xie mei gui.
Actors: Siu-Yin Tsang, Yeong Fang Usang, Alex Fong, Bi-Bi, Ben Ko Chu, Jan-Wang Chung, Shuang-Hsia Hsu, Ti Hu, Kuan-Hsien Huang, Shu-Yuan Lin, Tien Hsiang Lung, Chi-Wei Sun, Jack Wai-Leung Wong, Chung Yan Yeung.

Description: An evil witch in Thailand is kidnaping and brainwashing beautiful women into joining her cult. A man and his girlfriend, searching for her missing sister, join forces with a priest and a ...

0 Comments