Search movies, actors

Home » , , , » Sex and Zen II 1996

Sex and Zen II 1996

Sex and Zen II 1996 Watch Online
Sex and Zen II 1996 Movie Watch Online
Released: May 09, 1996
Runtime: 1h 27min
Genres: Adventure, Comedy, Fantasy
Countries: Hong Kong
Director: Man Kei Chin
Also known as: Yu pu tuan er zhi Yu nu xin jing, Yu pu tuan 2 zhi Yu nu xin jing.
Actors: Loletta Lee, Qi Shu, Elvis Tsui, Lu Cheung, Yuk-Chuen Cheung, Ting Fong, Christine Hung, Kin-Yan Lee, Ta Lei, Tat-Wah Lok, Ben Ng, Yin Tsang, Shiu-keung Wong, Yat-Fei Wong.
Description: In order to let his daughter Ximen Rou (Loretta Lee) to avoid the rapist, rich Ximen Jian (Elvis Tsui) command to go to school dressed it for the man..
Share this article :

Post a Comment